Rolf Blom´s Home Page/Hemsida

Kyrktåsjö med omnejd

Tåsjö gamla kommunvapen, fastställt av Kungl. Maj:t 26/7 1965

Hemsidan om Kyrktåsjö har åter öppnats, men med vissa restriktioner, 
se menyn till vänster, som en följd av en delvis hetsig debatt runt 
stavningen
av ortsnamnet Kyrktåsjö

 

2018-01-23: Den förenklade hemsidan om Kyrktåsjö har tagits bort p.g.a. 
svagt intresse numera. Med nästan 30 000 besökare stängs således sidan nu.

 

Men:

Den ursprungliga sidan finns tillgänglig, men med lösenordsskydd. 
Den som vill ta del av den kompletta sidan, hör av er på mail enl. nedan.


Mail till Rolf: Mailadress